Krimi i jakës se bardhë

Ne ofrojmë shërbime profesionale të mbrojtjes ne çështje penale vetëm në rastet e krimit te “jakës së bardhë”. E kaluara jonë ne institucionet qeveritare dhe përvoja e gjerë juridike na mundësojnë të jemi firma juridike më kompetente për mbrojtjen e klientëve tanë gjatë hetimeve dhe në procedurat eventuale gjyqësore penale që lidhen me korporatat, financat dhe krimet e tjera të jakës së bardhë.